DOĞU AKDENİZ'DEKİ ENERJİNİN GELECEĞİ VE GÜNCEL JEOPOLİTİK GELİŞMELER 'DOĞU AKDENİZ ENERJİ ZİRVESİ’NDE TARTIŞILDI

KKTC'den Avrupa-Akdeniz Araştırmaları Merkezi (ASEMEDS) ile Türkiye'den Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) iş birliğiyle düzenlenen "Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi” 25 Ocak 2024 Perşembe günü Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz'deki enerjinin geleceği ve güncel jeopolitik gelişmeler Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi’nde tartışıldı.

KKTC'den Avrupa-Akdeniz Araştırmaları Merkezi (ASEMEDS) ile Türkiye'den Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) iş birliğiyle düzenlenen "Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi” 25 Ocak 2024 Perşembe günü Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz'de devam eden enerji tartışmaları, bölgesel aktörlerle, büyük güçlerin Doğu Akdeniz'deki enerji politikaları ve son dönemde İsrail-Filistin savaşı ile birlikte yaşanan gelişmelerin masaya yatırıldığı zirvede, alanında uzman akademisyenler, bürokrat ve siyasetçiler görüş ve önerilerini kamuoyu ile paylaştılar.

Moderatörlüğünü TÜMBİKON Genel Başkan  Vekili Can Çobanoğlu'nun yaptığı zirve, 25 Ocak Perşembe günü saat 09:30’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ticaret Odası, Mustafa Çağatay Konferans Salonun'da başladı. Açılış konuşmalarını TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, ASAMEDS Genel Başkanı Doç.Dr.Murat Tüzünkan, Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası  Başkanı Turgay Deniz,  KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar  gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından zirve sunum ve üç farklı oturumla devam etti.

Birinci Oturum:

Avrupa ve Ortadoğu’da Enerji Arz ve Güvenliği

Londra Enerji Kulübü İcra Başkanı Mehmet Öğütçü’nün yaptığı “Küresel Enerji Güvenliği, Enerji Yatırımları ve Jeopolitik Güç Mücadelesi” başlıklı sunumu ve Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın “Mavi Vatan ve Kıbrıs” başlıklı sunumunun ardından başlayan birinci oturumda “Avrupa ve Ortadoğu’da Enerji Arz ve Güvenliği” ile ilgili konular tartışıldı. Oturum başkanlığını ASEMEDS Genel Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan’ın yaptığı oturumda, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hayriye Kahveci konuşmacı olarak yer aldılar.

İkinci Oturum:

Doğu Akdeniz’in Yeni Enerji Jeopolitigi

Oturum Başkanlığını ASEMEDS Yönetim Kurulu Üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Akşit’in yağtığı “Doğu Akdeniz’in Yeni Enerji Jeopolitiği” başlıklı oturumda ise Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Emekli Büyükelçi M. Fatih Ceylan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Kıdemli Öğretim görevlisi A. Necdet Pamir, Dış Politika Enstitüsü Küresel ve Türkiye Ekonomik Araştırmalar Direktörü Dr. Gülsüm Akbulut ile Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren konuşmacı olarak yer aldılar.

Üçüncü Oturum:

Doğu Akdeniz Enerji Uyuşmazlıkları ve Türkiye ile KKTC’nin Pozisyonu

zirvenin son panelinde “Doğu Akdeniz Enerji Uyuşmazlıkları ve Türkiye ile KKTC’nin Pozisyonu” ASEMEDS Genel Sekreteri ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Çıraklı’nın moderatörlüğünde masaya yatırıldı. Oturumda, Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Aziz Limasollu, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı Av. Süleyman Boşça, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal ile KKTC Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal konuşmacı olarak yer aldılar.

TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev’in yaptığı kapanış ve genel değerlendirme konuşması ile sona eren etkinliğe TÜMBİFED Başkan Vekili Murat Gökpınar, Ardeşen Vakfı ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, TÜMBİFED Genel Sekreteri Dr. İlker Karbuz, TÜMBİFED Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ergin, TÜMBİFED Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Mimaroğlu, TÜMBİFED Başkan Vekili, Osman Toplu, TÜMBİFED Yönetim Kurulu Üyesi Murat Zengin, TÜMBİFED Yönetim Kurulu Üyesi Güvenç Kurtar, TÜMBİAD Başkan Vekili Ayşe Çebi, TÜMBİFED Disiplin Kurulu Üyesi Engin Kara, TÜMBİFED Denetleme Kurulu Üyesi Gökan İgdüs, TÜMBİFED İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Yeşildağ, ÇAYDEF Genel Başkanı Yılmaz Hüsrev, TÜMBİFED İstişare Kurulu Üyesi Oğuz Ökten, TÜMBİFED Yönetim Kurulu Üyesi Evren Yurttaş, TÜMBİKON Başkan Vekili Ercan Çitlioğlu, TÜMBİFED İstişare Kurulu Üyesi Tevvik Bigin, Proje Genel Koordinatörü Arif Ekşi,  TÜMBİFED Genel Saymanı Maksut Okur, GÜYAD Genel Başkanı Tahsin Söğüt, Dünya Çorumlular Konfederasyonu ve TSTK Genel Başkanı Metin Akkuş, TÜMBİKON İcra Kurulu Üyesi Esra Selimoğlu, TÜMBİKON İcra Kurulu Üyesi Dr. Esin Baltacı, DİYARDER Genel Başkanı Av. Vahit Kaya, TÜMBİAD Genel Başkanı Prof. Dr. Recep Yıldızhan ve RİBİAD Başkanı Erol Aykut katıldılar.