EKONOMİ ÖDÜLÜ

 

 

 

PROF. DR. ESFENDER KORKMAZ

Türkiye Ekonomisi ve Maliye Teorisi uygulamalarıyla ilgili çok sayıda bilimsel kitap ve makaleleri bulunan Korkmaz, Ekonomik kalkınma üzerine çalışmalar yapmakta ve bilimsel temellere dayandırarak kamuoyuna sunmaktadır.

EKONOMİ ÖDÜLÜ

 

JÜRİ BAŞKANI

PROF.DR.AHMET M.GÖKÇEN

PLAKETİ VEREN

İLKNUR AYNAN

KASTAMONU MÜZE MÜDÜRÜ