Göç ve ‘Lüleburgaz akademileri’

Ali Aslan, Trakya bölgesinde ünlü bir tarih öğretmeni olarak biliniyor. Kırklareli, Lüleburgaz ve Çorlu üzerine araştırmaları ve kitapları var. Göç üzerine de güçlü bir fotoğraf arşivi var. Çorlu, Bursa, İzmit ve Edirne’den sonra Lüleburgaz’da da Bulgaristan’dan ülkemize yaşanan zorunlu göçün 30. yılı nedeniyle Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli kendisini görevlendirmiş.

 

Sempozyumun yapıldığı yer ‘Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’ adını taşıyor. Her türlü etkinliğe uygun bir yapı; kütüphanesi de var, oteli de... Dört dönem belediye başkanlığı yapan geçen dönemin belediye başkanı Emin Halebak tarafından akademik yarışma ortaya çıkarılmış. Spor, sanat ve lezzet akademileri ile birlikte Türkiye’de örneği yok. Bu projeyi CHP’li belediye başkanları görmelidir.

Akademinin Lyka Fuaye Alanı’nda önce Ali Aslan’ın hazırladığı ‘Yerel Basında Göç ve Göç Fotoğrafları’ sergisini gezdik. Açılışta CHP’li milletvekilleri İlhami Özcan (Tekirdağ), Turabi Kayan (Kırklareli), belediye başkanları Murat Gerenli (Lüleburgaz), Ahmet Sarıkurt (Çorlu) ve Serdar Türker’i (Kaynarca) gördük.

Bizim yönettiğimiz 1. oturumda Ali Arslan ‘Göç Olgusu Sürecinde Lüleburgaz Belleği’, araştırmacı yazar/eski TRT’ci Metin Edirneli ‘1989 Zorunlu Göçü’, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Uzmanı Yıldırım Ağanoğlu ‘Balkan Harbi ve Mübadele Sonrasında Yaşanan Göçlerin Muhacır ve Mübadiler Üzerinde Etkisi’, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kemal Arı ‘Mübadele’, Marmara Üniversitesi’nden Dr. Neval Konuk Halaçoğlu ‘2. Dünya Savaşı Sırasında Selanik’ten Göç Eden Türkler’, Trakya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Dilan ‘Uluslararası Platformda Göç ve Suriye’ konularında bildiriler sundular.

 

Eski Milli Eğitim bakanlarından Prof. Dr. Necdet Tekin’in yönettiği 2. bölümde Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu ‘1989 Göçünün Balkanlardan Türkiye’ye Göç Tarihindeki Yeri ve Önemi’, Kırklareli Üniversitesi’nden Dr. Hasan Demirhan ‘1984-1989 Yılları Arasında Bulgarların Türklere Uyguladığı Asimilasyon’, araştırmacı ve koleksiyoner Mustafa Gültekin ‘1935 Öncesi Kaçak Göçler’, Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cihan Özgün ‘Yakın Tarihimizde Rodos-İstanköy Adalarından Anadolu’ya Türk Göçleri Üzerine Saptamalar’, Ege Üniversitesi’nden Dr. İbrahim Hamaloğlu ‘20. Yüzyılın İlk Yıllarındaki İzmir’e Bir Yolculuk ve Bir Günlük’ ve Dr. Derya Genç Acar ‘Mübadele ve Türk Sineması’ üzerinde konuştular.

Belediye başkanı Dr. Gerenli, “Bulgaristan Türklerinin 1989 yılında maruz bırakıldıkları son derece acımasız göç olayı karşısında bizler soydaşlarımızı asla yalnız bırakmadık” diye konuştu.

 

(Göç konuşmalarından bazılarını da özet olarak vereceğiz.)

 

*Bu haber http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/yalcin-bayer/goc-ve-luleburgaz-akademileri-41378789 web adresi üzerinden Yalçın Bayer'in 21 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan köşe yazısından alınmıştır.