KKTC SOSYAL VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Öncelikli olarak KKTC ve Türkiye arasında yeraltı zenginlikleri, enerji, turizm vb. yatırım alanlarında iş birliği sağlamak adına projeler üretmek;gastronomi, çevre, hukuk ve fahri konsolosluk gibi sosyal ve kültürel alanlarda da hem tekil hem de üniversite iş birlikleri ile etkin çalışmalar yapmaktır.

PROF. DR. ERTAÇ ERGÜVEN 

KOMİSYON BAŞKANI

MURAT GÖKPINAR

TUĞKAN CAN TOPLU

 

ALİ RIZA ŞİŞMAN