TÜMBİFED ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Öncülüğünde 11 Camiinin Minber Örtüleri Yenileniyor

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ile Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu Ortak Projesi Olan “Minber Kapı Örtüleri Projesi” nin
İlk Uygulama Safhası, İstanbul’daki Selatin Cami’leri olarak planlanmıştır.

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ile Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) iş birliğinde yürütülen “Minber Kapı Örtüleri Projesi” kapsamında, İstanbul’da bulunan tarihi Camilerin minberleri araştırılmıştır.  Camilerin minber kapılarına örtülen örtülerden, sanatsal değer taşımayan, eskiyen, örtüsü olmayan, geleneğe uygun olmayan uygulamaların olduğu görülmüştür.

Yapılan bu araştırmalar ışığında tarihimizin topraklarımıza mirası olan camilerimizin sanatsal duruşuna yakışır nitelikte, minber kapı örtüleri tasarlamak ve üretimini gerçekleştirmek amacıyla İstanbul İl Müftülüğü ile yapılan istişâreler de örtülere örnek teşkil edecek, geçmiş dönemler de ki bizim sanat ve kültürümüzü anlatacak minber kapı örtüsü bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ile alakalı geçmişte neler yapılmış, gelenekte nasıl bir üslup izlenmiş olduğuna dair T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü, Türk-İslam Eserleri Müzesi gibi kurumlar da ve İstanbul Camîlerin de araştırma ve gözlemler yapılmıştır.

Bu alanda bir danışma kurulu oluşturulmuştur. Alanların da tecrübeli olan danışma kurulumuz, Sn. Ahmet Aktürkoğlu (İstanbul İl Müftü Yardımcısı), Prof. Dr. Mehmet Hüsrev Subaşı (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi),Prof. Dr. Hülya Tezcan (Nişantaşı Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi), Mustafa Nasuhi Çelebi (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi), Ömer Faruk Özoğul (İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü  Hattat), İlkay Belibağlı (İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü  Nakış Uzman Öğretmeni), Derya Adıgüzel (İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü  - Arşiv Araştırmacı ) oluşturulmuş. Danışma kurulu önderliğinde İstanbul beylerbeyi Sabancı olgunlaşma enstitüsünce hazırlanan tasarımların tüm maliyeti TÜMBİFED tarafından karşılanmak üzere, alanında ehil sanatkârların belirlediği desen ve kumaşlarla minber kapı örtüleri üretimi başlatılmış ve üretimleri devam etmektedir.

İlk olarak Sultanahmed Cami-i Kebir’in ve Ayasofya-i Kebir-i Camii minber kapı örtüsünün yerine örtülmesi  TÜMBİFED Genel Bşk. Cemil Bilge , Alirıza Şişman, Yılmaz Pekmezcan, TÜMBİAD başkanı Mehmet Hüsrev, Arif Ekşi, Meral Özomay, Danışma kurulumuzun ve  İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü  Müdürü Yusuf Gürlek ve kurum yetkililerinin teşrifleriyle gerçekleştirilmiştir.

Geleceğimizin bizlere emâneti olan kutsal değerlerimize hak ettikleri kıymeti tevdi edebilme ve güzelleştirme hareketine vesile olacağı kanaatimizdir.